අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Showing posts with label මයි එස් කිව් එල්. Show all posts
Showing posts with label මයි එස් කිව් එල්. Show all posts

Saturday, September 14, 2013

මයි ඇස් කිව් ඇල් - රෙප්ලිකේෂන්ඔබත් දත්ත කටයුතු සදහා MySQL Databases භාවිතා කරන්නෙක් විය හැක. MySQL රෙප්ලිකේෂන් මගින් ඔබට ඔබගේ Database එකේ සිදුවන සිදුකරන සියලුම දේ වෙනත් තැනක හෝ පිටතින් පිහිටි Server එකක් තුල Database එකකට සිදුකල හැක. මෙහිදී ප්‍රධාන Server එක Master ලෙසත් රෙප්ලිකේෂන් වන Server එක SLAVE ලෙසත් හැදින්වේ.

Photo Credit :- blog.webyog.com


උදාහරණයක් ලෙස ඔබගේ Database එකට හැම අතින්ම සමන තවත් Database එකක් පවත්වාගත හැක. මෙම ක්‍රමය මගින් බොහෝ වාසි ලබාගතහැක.


  • ප්‍රධාන Database එක බිදවැටීමකදී දත්ත හානිය වලක්වාගැනීම
  • ක්ෂනිකව SLAVE Server එක Master Server එක බවට පත්කිරීමේ හැකියාව
  • අධික ලෙස යොදා ගැනෙන SELECT QUERY SLAVE සර්වරය මගින් කරගැනීම මගින් Master Server හි කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකරගැනීම
රෙප්ලිකේෂන්  ක්‍රියාත්මක කරගැනීම සදහා MySQL පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. අමතර මෘදුකාංග යොදාගතයුතු නැත. 

ඔබගේ ප්‍රධාන MySQL Database එක එක් සර්වරයක පවත්වාගන්න. SLAVE Server ලෙස Network Access තිබෙන පරිදි තවත් සමාන Server එකක් යොදාගන්න . මෙහි Database නමට සමාන නමකින් තුලද Database එකක් සකසාගන්න.

Friday, December 07, 2012

සබං නොවන සෝප් - පී ඇච් පී වලිං ලියමු

අද අපි තාක්ෂණික පුරස්නනයක් තියන තැනක් ගැන කතා කරමු.

සෝප් (SOAP) කියන කොට අපිට නිතරම මතක් වෙන්නේ සබං. නමුත් මේ කියන්නේ සබං කියන SOAP ගැන නම් නෙමෙයි. SOAP කියන වෙබ් සර්විස් එක ගැන විස්තර ටිකක්. එකිනෙකට වෙනස් මාධ්‍ය දෙකක් තුල පවතින පද්ධති දෙකක්, එහෙමත් නැත්තම් එකිනෙකට දුරින් පවතින සර්වර් දෙකක් අතර දත්ත සහ ගොනු ආර්ක්ෂාකාරීව හුවමාරු කරගැනීමට මෙම වෙබ් සර්විස් එක භාවිතා කරනවා.

SOAP කියන වෙබ් සර්විස් එක හරියට නිකන් ලියුම් කවරයක් වගේ දෙයක්. ලියුම් කවරයට ලියුමක් දාලා ආරක්ෂිතව ලිපිය යවනවා වගේ මෙමගින් ආරක්ෂිතව දත්ත හුවමාරු කරන්න පුලුවන්. SOAP කියන වෙබ් සර්විස් එක HTTP සමග බැදී පවත්න අතර තොරතුරු තුලට ආරක්ෂාකාරී බවක් ගෙන දෙනවා. සාමාන්‍ය වෙබ් පිටුවක් මගින් යවනු ලබන GET method එකට අදාල request එකක් SOAP සමග සැසදීමේදී තැපැල් පතක් විදිහට සලකන්නත් පුලුවන්.

Tuesday, August 14, 2012

ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර් ද මොනාද ඒවා

MySQL දත්ත සංචිත භාවිතා කරන්නකුට වැදගත් අංශයක්,ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්, මයි ඇස් කිව් ඇල්, ඇම් ඇස් ඇස් කිව් ඇල් වගේ දත්ත සංචිත භාවිතා කරන එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුට නම් මේ   වචනය එතරම් අමුතු දෙයක් නොවන බව කියන්න පුලුවං. ඒත් මේ ගැන එතරම් දැනීමක් නැති MySQL දත්ත සංචිත භාවිතා කරන්නකුට මෙම දේ වැදගත් විය හැකියි.

ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර් කියන්නේ MySQL වගේ තවත් බොහෝ තැන්වල භාවිතා කරන Database තුල ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් (Program) කොටසක්. මෙම වැඩසටහන් කොටස තුල SQL Queries එකක් හෝ කිහිපයක් අඩංගු කල හැකිවේ. SQL Queries සදහා ලබාදිය යුතු විචල්‍යන්ද මෙම ස්ටෝර්ඩ් ප්‍රොසීඩියර්  තුලට ඇතුලත් කල හැක.

Thursday, July 19, 2012

මයි එස් කිව් එල් - Queries

SQL Queries ලියන විට බොහෝ විට වැදගත්වන Queries කිහිපයක් මෙසේ ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.

දත්ත සංචිතය තුල පවත්නා එක් table එකක් මගින් තවත් table එකක් අප්ඩේට් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත ආකාරයෙන් SQL Queriesnbsp;ලිවීම කල හැක. 

UPDATE `Table_1` c, Table_2 n

SET n.to_field = c.from_field
WHERE n.id = c.id


SQL ට්‍රිගර්ස් ගැන දන්නවද?

SQL trigger ලෙස හදුන්වන්නේ database table එකක් තුල සිදුවන යම්කිසි ක්‍රි යාකාරකමක් නිසා ක්‍රියාත්මක වන SQL statement එකක් හෝSQL statements කිහිපයකිමෙහිදී ක්‍රි යාකාරකමක් ලෙස හැදින්වූයේ INSERT, UPDATE  හෝ DELETE යන ක්‍රි යාවක් සිදුවීමයිමෙයදbefore හෝ after ලෙස INSERT, UPDATE  හෝ DELETE යන ක්‍රි යාවක් සිදුවීමයට පෙර හෝ පසු සිදුවන ආකාරයට යොදා ගත හැකඑසේසැලකූ විට ඕනෑම table එකක් සදහා SQL trigger 6ක් ලිවිය හැකඑක් SQL trigger එකක් තුල ඕනෑ තරම් SQL statements භාවිතාකල හැක.


සරලව පැවසුවහොත් සරල SQL statement එකක් මගින් එක් table එකක් තුල සිදුකරන සුලු වෙනස්කමකින් උවද table ඕනෑ ප්රමාණයකවිශාල වශයෙන් වෙනස්කම් සිදුකල හැකමෙය යොදාගැනීමෙන් user කෙනෙකුගේ මැදිහත්වීමෙන් run කලයුතු php හො වෙනත් scriptගනනාවකින් සිදුවන ක්රියාවලිය backend තුලින් ඉතා සරලව සිදුකරගතහැක.


උදාහරණයක් ලෙසින් දත්ත INSERT කිරීමක දී එම දත්ත වල වලංගු භාවය පරීක්ෂාකර වලංගු දත්ත පමණක් INSERT කිරීමට හා/හෝ වැරැදිදත්ත වෙනත් table එකක් තුලට යැවිය යුතුනම් SQL trigger එකක් before INSERT සදහා ලිවීමෙන් එය සිදුකල හැකමෙහිදී user කෙනෙකුගේමැදිහත්වීමක් error check කිරීම සදහා අවශ් නොවේSQL triggers MySQL, SQL Servers, MS SQL වැනි ඕනෑම තැනක භාවිතා කල හැක.MySQL තුලදී trigger .trg ලෙසින් දත්ත directory තුල සකස්වේ.

/data_folder/database_name/table_name.trg
MySQL සදහා trigger ලියන අයුරු...
1. CREATE TRIGGER - අනිවාර්ය වේ.
2. table නම
3. before හෝ after යන්න
4. FOR EACH ROW BEGIN
5. SQL statements - අවශ්යතාවය පරිදි
6. END$$ - අවසානය
උදාහරණයක්....
CREATE TRIGGER before_employee_update
BEFORE UPDATE ON employees
FOR EACH ROW BEGIN
INSERT INTO employees_audit SET action = 'update',
employeeNumber = OLD.employeeNumber, lastname = OLD.lastname,changedon = NOW();
END$$

මෙහි නියම ලිපිය - http://www.edulanka.lk/information-technology/databases/sql-triggers