අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Showing posts with label පරණ සල්ලි. Show all posts
Showing posts with label පරණ සල්ලි. Show all posts

Friday, July 27, 2012

සල්ලි..............සල්ලි..................සල්ලි

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාතන කාලයේ සිට අද දක්වා විවිධ භාන්ඩ හුවමාරුවේන් ආරම්භ කෙරුණු ගණුදෙනු අද වන විට විද්‍යුත් ක්‍රමයන් දක්වා ව්‍යාප්ත වී තියනවා. මුල් කාලයේදී භාණ්ඩ හුවමාරුවත්, පසු කාලීනව සිප්පි කටු රන් දිරී ආදී ද්‍රව්‍ය යත්, පසුව කාසි භාවිතයත්, මුදල් නෝට්ටු භාවිතයත්, චෙක් පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම, ණය කාඩ්පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම, ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් කාඩ්පත් මගින් ගණුදෙනු කිරීම දක්වාම ගණුදෙනු කරන ක්‍රම වේදයන් දියුණු වුනා. අද වන විට ජංගම දුරකථනයෙන් (SMS, Wallet, NFS) ගණුදෙනු කරන තරමටම ලෝකය දියුණුවට පත් වෙලා. මෙසේ මුදල් ගණුදෙනු නව තාක්ෂණය හා මුසුවීමත් සමග කාසි සහ මුදල් නෝට්ටු යන්න ක්‍රමයෙන් අභාවයට පත්වෙමින් යනවා. අපි පොඩි දවස්වල දැකපු මුදල් නෝට්ටු පවා අද වන විට අලුත් විදිමට මුද්‍රණය වෙලා......