අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Showing posts with label උසස්පෙළ. Show all posts
Showing posts with label උසස්පෙළ. Show all posts

Wednesday, August 20, 2014

පන්තියක ළකුණු විෂ්ලෙෂණය කළ හැකි Excel Sheet 1 ක්


අ‍සේල නිශ්ශංකයන් විසින් නිර්මානය කරනු ලැබූ පන්තියක ළකුණු විෂ්ලෙෂණය කළ හැකි Excel Sheet එක පාසල් ගුරුවරුනට ඉතා වටිනා නිර්මානයකි. ‍මෙය එඩියුලංකා.LK ‍වෙබ් අඩවිය තුලින් ලබාගත හැක.මෙම උත්සහය වනුය පන්තියක ලකුණු විශ්ලෂනයට ගුරුභවතුන්ට යන කාලය අඩු කිරීමට උපකාරයක් කිරීමටයි.

මෙහි Sheet 2ක් පවතින අතර ඉන් පළමු වැන්නෙන් පන්තියක වාර විභාග ලකුණු විශ්ලෂණය කල හැක. සාමාන්‍යය ගණනය කිරීම සදහා පෙනීසිටි උපරිම විෂය ගණන යන කටුව කුල සිසුවෙකු පෙනීසිටින උපරිම විෂය ගණන සටහන් කළ යුතුව. ඊට අමතරව යමි සිසුවෙක් විෂයක් සදහා පෙනී නසිටියනම් ඒම කෙටුව කිසිවක් සදහන් නෙකල සිටිය යුතු ව. 0 සටහන් කළ හත් ඒම සිසුවා විෂයට ලබා ගත් ලකුණු ප්‍රමාණය 0 ලෙස වටහාගනී.


විමසීම් - +94716341436
නිර්මානය -  අසේල නිශ්ශංක

Sunday, August 05, 2012

උසස් පෙළට ලෑස්තිද?

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය පටන් ගන්න යන්නේ. අපේ අයත් දවස් ගනන් එක දිගට පාඩං කොරලා හිතේ තියන බර දෙයියනේ කියලා ඈවර කරගන්න තමයි සැරසෙන්නේ. මේ දවස්වල තමයි  හිතට  වැඩිපුරම බර දැනෙන්නේ. කොහොම හරි හිතේ තියන ඔක්කොම දේවල් මොලේ කල්පනා කොරලා ලියලා දාන්න ඕනැ නොවැ.

ගොඩක් පාඩං කොරලා ඉවර වෙලා පොඩි විවේකයක් ගන්නත් එක්ක අන්තර්ජාලෙ පැත්තේ එන අයත් ඉන්නවා. සංයුක්ත ගණිතය උගන්වන අපේ ධනුෂ්ක කොග්ගල මහත්තයා ගිය අවුරුද්දේ උසස්පෙළ විභාගයට අනුමාන කරලා එඩියුලංකා වෙබ් එකට දාපු සංයුක්ත ගණිතය මොඩල් පේපර් ටිකත් පුලුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් හදලා ගියාට වරදක් නෑ.

මේක තමයි දිගුව - http://www.edulanka.lk/a-level/combined-maths

කෙහොම කොහොම හරි හිතේ බය ඇති කොරගන්නේ නැතිව විභාගය හොදින් ලියන්න හැකි වෙන්න කියලා තමයි අපි නම් ප්‍රාර්ථනා කොරන්නේ.