අලුත් ලිපි

මූනු පොතේ අපේ ඉසව්ව

Friday, April 26, 2013

ළමයින් වෙනුවෙන්ම බිහිවුන විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් ළමයින් වෙනුවෙන්ම වෙන්වූ ගුවන් විදුලි සේවාවක් හදුන්වා දී තිබේ. මෙම ගුවන් විදුලි සේවාව හදුන්වන නාමය වන්නේ විදුල ළමා ගුවන් විදුලිය යි. FM 107.5 ඔස්සේ මෙම සේවාව රසවිදිය හැක.

වැඩි විස්තර සදහා - http://vidulafm.blogspot.com

Thursday, April 04, 2013

සා පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ

සාමාන්‍ය පෙළ 2012 ප්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

ප්‍රතිඵල බැලීම සදහා - www.doenets.lk වෙත පිවිසෙන්න

එස් එම් එස් මගින් ලබා ගැනීමට - 


Type EXAMS <SPACE> INDEX NO and send to

Dialog   7777
Mobitel  8884
Etisalat  3926
Airtel     7545
Hutch    8888